Onderhoudsorganisatie

Haal meer uit je medewerkers: wie, wat, wanneer en waarom.

Kijkend vanuit de onderhoudsorganisatie is er behoefte aan verschillende kwaliteiten, kennis en vaardigheden. Werkvoorbereiding, magazijnbeheer, maintenance engineering: al die verschillende rollen vragen specifieke kwaliteiten, kennis en vaardigheden. Vanuit de medewerkers gezien is er behoefte aan te weten waar men staat. Goed samenwerken is een van de basiskenmerken van iedere succesvolle organisatie. Een van de voorwaarden voor een goede samenwerking is dat bekend is in welke structuur wordt gewerkt.

MaxGrip geeft handvatten om hier op praktische wijze invulling aan te geven zonder te vervallen in allerlei administratieve procedures en voor het inrichten van de organisatie. Niet door een rigide model te hanteren, maar door de specifieke situatie in ogenschouw te nemen. Want die specifieke situatie verschilt nogal eens. Uiteindelijk is iedere organisatie uniek.

TBV's onderhoudsorganisatie: ontwikkel medewerkers en haal meer uit onderhoud. MaxGrip helpt u uw organisatie op zodanige wijze vorm te geven, dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden optimaal zijn ingericht. Zodat duidelijk is wie wat doet, wanneer en waarom.

NederlandsEnglishMalaysia